Home 公告、留言版 問與答(台北)
號碼 主題 留言者 留言日期 處理狀態 點擊
[공지] 台北常見問與答 (26) 台北韓國UPI 2012-06-28 25446
1194 報名問題 林筱蕙 2017-06-29 1
1193 我想報名 焦定擎 2017-06-29 3
1192 報名相關 mss 2017-06-28 7
1191 課程 wanyu 2017-06-27 1
1190 中級課本 miss 2017-06-16 9
1189 報名相關 CHEN 2017-06-12 6
1188 初級2 장아한 2017-05-23 74
1187 報名問題 sandy 2017-05-23 19
1186 插班 naiyu 2017-05-22 7
1185 課程詢問 Chien 2017-05-14 5
1184 課程問題 jhen 2017-04-20 10
1183 想請問四月到六月的課程~ Chin Gaga 2017-03-23 129
1182 請問有金修煥老師的介紹嗎? 匿名 2017-03-15 12
1181 課程詢問 Addie 2017-03-06 9
1180 關於繳費 訪客 2017-02-24 147
1179 關於下星期 irene 2017-02-19 8
1178 韓文程度選擇 Valen 2017-02-09 11
1177 3月的課程 Han 2017-02-06 18
1176 2月開課+課程進度銜接 小倩 2017-01-19 8
1175 補課時間 12 2017-01-12 96
  1 / 2 / 3 / 4 / 5 /