Home 公告、留言版 問與答(台北)
號碼 主題 留言者 留言日期 處理狀態 點擊
[공지] 台北常見問與答 (26) 台北韓國UPI 2012-06-28 25977
1195 9月課程 아한 2017-07-30 66
1194 想請問課程 JINWEN 2017-07-21 5
1193 我想報名 焦定擎 2017-06-29 89
1192 報名相關 mss 2017-06-28 13
1191 課程 wanyu 2017-06-27 5
1190 中級課本 miss 2017-06-16 9
1189 報名相關 CHEN 2017-06-12 6
1188 初級2 장아한 2017-05-23 99
1187 報名問題 sandy 2017-05-23 19
1186 插班 naiyu 2017-05-22 7
1185 課程詢問 Chien 2017-05-14 5
1184 課程問題 jhen 2017-04-20 10
1183 想請問四月到六月的課程~ Chin Gaga 2017-03-23 143
1182 請問有金修煥老師的介紹嗎? 匿名 2017-03-15 12
1181 課程詢問 Addie 2017-03-06 9
1180 關於繳費 訪客 2017-02-24 165
1179 關於下星期 irene 2017-02-19 8
1178 韓文程度選擇 Valen 2017-02-09 11
1177 3月的課程 Han 2017-02-06 18
1176 2月開課+課程進度銜接 小倩 2017-01-19 8
  1 / 2 / 3 / 4 / 5 /